Information

 

 

Hantverk förr och nu

Bronsgjutning
(A5, 12-sidig)
Engelska glosor rörande äldre husbyggnation
(A5, 20-sidig)
Garvning
(A5, 20-sidig)
Hornbearbetning
(A5,12-sidig)
Keramik (A5, 20-sidig)
Korgflätning (A5, 20-sidig)
Musikinstrument
(A5, 20-sidig)
Skotillverkning (A5, 20-sidig)

"Lär mer om din historia och det nordiska kulturarvet"


Kapitel 1: Då kom kung Niels och hans son över oss med stort vapendån! (A4, 8-sidig)

Kapitel 2: Det händer att kungen över vikingariket Foteviken talar norska! (A4, 8-sidig)

Kapitel 3: Prästen Poppo i Foteviken är en helig man! (A4, 8-sidig)

Kapitel 4: Foteviken är en betydande stad, det luktar dynga överallt! (A4, 8-sidig)

Kapitel 5: Ett möte med Fotevikens lagman. (A4, 8-sidig)

Kapitel 6: Lita aldrig på handelsmän från sveariket. Tjuvar är de allihop! (A4, 8-sidig)

Bli en viking i Vikinga- staden. Vägledning för volontärer. (A4, 16 sidig)