Experimentell hantverksverksamhet i Söderslätt

Fömedling av experimentell arkeologi

Fotevikens museum har under mer än 15 år byggt upp en verksamhet och en anläggning bestående av en vikingatida stad med omkring 25 hus och uppbyggda miljöer. Till detta finns en serviceanläggning med entré, turistinformation, historisk butik, utställning, café och toaletter.

Museets verksamhet består till stor del av att genom första och tredje person förmedla historia och arkeologi till besökande grupper och enskilda personer. Till detta hör en omfattande skolverksamhet.

I de historiska miljöerna går man på egen upptäcktsfärd, ser, känner och luktar. Man kan även möta hantverkare i vikingahusen vilka kan berätta vad de gör.

Besökande grupper och och skolklasser kan boka guidningar påförhand.

Hantverk Hands On - Tillgängliggörande av experimentell arkeologi i Söderslätt

Intresset för s.k. hands on-verksamhet är något som vi upplever har ökat mycket kraftigt under de senast tio åren. En lösning behövs för att kunna möta detta behov utan att bemanna samtliga husen med fler hantverkare (vilket skulle innebära en allt för stor personalskara). Att finna hantverkskunniga personer, som även på ett pedagogiskt sätt skall förmedla historia och dessutom allt oftare på ett främmande språk, är dessutom mycket svårt.

Museet har en stor upptagning, både vad gäller skola och inkommande turister. Hands on verksamhet kommer att ge dessa grupper ytterligare dimensioner till sitt besök. Men framförallt är det lokalbefolkningen som vi vill ska bli erbjuden ökad kompetensmöjlighet och intresse för historiskt hantverk, och medverkan i aktiviteterna kring detta. Detta ska ses som ett komplement till det beviljade EU-projetektet AMAPROF som utvecklar volontärverksamhet. I det projektet är dock inte hands on stationernas uppbyggnad en del.