Hands On

Historisk verkstad för hands on förmedling

I anslutning till entré- butiksområdet har uppförts en historisk verkstad. Här finns bivacker, vindskjul och andra icke historiska men ej med modernt material uppbyggda skydd mot vind och väder samt som tak över huvudet.
Till detta har det byggts ett antal stationer för hantverk så som smidesverkstad, keramikverkstad med ugnar, färgning och hantering av ull och lin, matlagning med eldstäder och gropar för kokning av mat i grop.  Garveri, täljbänkar och svarvar, borrar för hantering av trä. Lekplats för at prova på vikingatida lekar.